Friday, April 26, 2013

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ವೈಭವ

ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 6 ಘಂಟೆಗೆ ಗೆಳೆಯ ಚಂದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ " ..... ಕ್ಯಾಮರ ತಗಂಡು ಆಕಾಶದ ಕಡೆ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ...." ಅಂದ್ರು.  ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಚಂದ್ರುಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ನೋಡಿ .


 

No comments:

Post a Comment