Saturday, December 10, 2011

ಗೀಜಗ


 
ಗೀಜಗ ಗೂಡು ಸೇರುವ ಮೊದಲು 
ಗೀಜಗನ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡಿನ ಮೇಲೆ 

Tuesday, December 6, 2011

"ಸೀತಾ ಪರಿಣಯ" ಭರತನಾಟ್ಯ

ಪೊನ್ನಯ್ಯ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿವತಿಯಿಂದ 3-12-2011 ರಂದು ನಡೆದ "ಸೀತಾ ಪರಿಣಯ" ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ನೋಟ