Friday, November 30, 2012

ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿ


Tuesday, November 27, 2012

Treepie


Saturday, November 24, 2012

ಚಂದ್ರು

ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆಳೆಯ ಚಂದ್ರು ಲಾಲ್ ಬಾಗಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಫೋಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು .


Saturday, November 3, 2012

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳು

ತಾ|| 28.10.2012 ರಂದು ನಿಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಫೋಟೋ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.