Sunday, February 20, 2011

ಹೇಸರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳು


ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರ, ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ (ತಾ|| 19-02-2011)


ಮುಂಜಾನೆಯ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹದ್ದುಗಳುಸೂರ್ಯೋದಯದ ಒಂದು ನೋಟ
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದ ಒಂದು ನೋಟ


ಬಿಸಿಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹಕ್ಕಿ

ಆಹಾರದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಕ್ಕಿ


ಹದ್ದುಗಳು